روز افراد ترنس* ، بینا جنسیتی* و غیر باینری

آزمایش اچ ای وی/بیماریهای جنسی‌   |
پرپ  |
مشاوره

با خدمات ما آشنا شو: این مکان برای تو است – آخرین شنبه هر ماه روز مخصوص افراد ترنس* ، بینا جنسیتی* و غیر باینری. ساده و بی دردسر، با آغوش باز و قابل اطمینان.

Illustration: Rory Midhani

Florale Skulptur

آزمایش بده

به سلامت جنسی‌ خود برس: آزمایش بیماری های جنسی‌ را انجام بده و در صورت نیاز درمان های لازم را دنبال کن، در مورد رابطه جنسی‌ امن صحبت کن و خطرات موجود ، و یا اگر میخواهی‌ شروع به دریافت پرپ کن.

مشاوره مجانی‌

همکاران ما در خیلی‌ زمینه های دیگر هم میتواند کمکت بکنند: هورمون درمانی و یا دیگر موارد پزشکی، تغییر نام و دیگر مسائل حقوقی، مصرف مواد مخدر و یا رابطه جنسی‌ تحت مواد مخدر، ارجاع و توصیه به دیگر موسسات و ارایه دهنده مناسب و یا هر چیز دیگر که در حال حاضر مشغولت کرده است.

در همکاری با:

QueerLeben

همانطوری که تو هستی‌

ما به نظرات تو ، شیوه زندگیت، هویتی که خود را در قالب آن میبینی‌ و زندگی‌ جنسی‌ تو احترام میگذاریم. تو میتوانی‌ از خدمات ما به صورت محرمانه بدون درج اسم استفاده کنی، حتا مهم نیست که چه نوع بیمه ای داری. هزینه ای که برای آزمایشها پرداخت میشود که بین (۵ تا ۲۵ یورو) است، در صورت نیاز میتوانیم حتا از آن چشم پوشی کنیم.

روزهای سال ۲۰۲۳

28.1.
| 25.2.
| 25.3.
| 29.4.
| 27.5.
| 24.6.
| 29.7.
| 26.8.
| 30.9.
| 28.10.
| 25.11.

یا یک وقت ملاقات اینجا رزرو کن (تقریبا یک هفته قبل باز میشود) و یا شخصا بدون وقت قبلی‌ پیش ما بیا از ساعت ۲ تا ۵ بعدازظهر!

Florale Skulptur

Zeitslot buchen

Zugänglichkeit

Eingangsschwelle 4cm (rufe für Unterstützung +493040364610), 3. Stock mit Aufzug (Türbreite 80cm, Tiefe 140cm), Rolli-gerechte Toiletten. Ruhige Atmosphäre, kein Neonlicht. Melde dich gern bei weiteren Fragen oder Bedürfnissen.

Diesmal keine Zeit?

Der Checkpoint BLN ist auch zu unseren regulären Öffnungszeiten für dich da: Mo–Fr 14:00–20:00. Beratungstermine bei Inter*-Trans*-Beratung QUEER LEBEN über queer-leben.de

eine Kooperation von:

Zur Website der Berliner Aids-Hilfe e.V.

eine Kooperation von:

Zur Website von dagnä

eine Kooperation von:

Zur Website der Schwulenberatung Berlin

gefördert durch:

Checkpoint BLN

3. Stockwerk
Hermannstraße 256-258
12049 Berlin


mail@checkpoint-bln.de

Tel.: +49 30 40 36 46 10

Fax: +49 30 40 36 46 149

ساعات کار

دوشنبه تا جمعه، ۲ تا ۸ بعد از ظهر

نتایج آزمایش

+49 30 40 36 46 122
دوشنبه تا جمعه، ۶:۳۰ تا ۸ بعد از ظهر

Dein Feedback

Wie war dein Besuch bei uns?
Können wir etwas verbessern?

Schreib uns unter
feedback@checkpoint-bln.de
oder bewerte uns auf Google